IELTS Speaking (گفتاری آیلتس)آزمون آیلتس

نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

ممکن است که برای شما هم سوال باشد که مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking چطور مورد ارزیابی قرار گرفته و نمره دهی می شود. قطعا اینکه بدانیم صحبت ما طبق چه معیارهایی مورد ارزیابی قرار می گیرد، به ما کمک می کند خود را بهتر برای آزمون آماده کنیم چرا که دقیقا متوجه می شویم ممتحن آیلتس IELTS Examiner منتظر است چه چیزهایی بشنود. در این مقاله می خواهیم به نحوه نمره دهی اسپیکینگ آیلتس بپردازیم.

سازمان آیلتس IELTS.org چهار معیار را مستقیما در ارزیابی اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking مطرح می کند. با ما همراه باشید تا به بررسی چهار فاکتور خود سازمان بپردازیم.

جدول زیر به صورت اختصاصی از روی نسخه اصلی آن تهیه شده است.

نمرهتلفظبُرد و درستی گرامرمنابع واژگانانسجام و سلاست
۹تلفظ با ظرافت کامل و دقیق

درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.

مشخص نیست native نیست.

بُرد وسیعی از تمامی ساختارها را طبیعی و به درستی استفاده می کند.

مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به Native Speaker ها بکند (slip).

در تمامی موضوعات، لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند.

زبان و ادبیاتش اصیل و طبیعی است و درست همانند یک Native Speaker صحبت می کند.

نرم و روان صحبت می کند. تکرار و تصحیح خودش به ندرت اتفاق می افتد.

اگر در صحبت هایش مکث کند، به خاطر طبیعت گفتگویش است، نه به خاطر اینکه به دنبال ساختارهای گرامری یا لغات خاصی می گردد.

صحبتش را کاملا منسجم و طبقه بندی شده ارایه می کند و هرجا که لازم باشد، به درستی و به صورت حرفه ای از عبارات ربط دهنده مناسب استفاده می کند.

موضوعات را متناسباً بسط داده و کاملا روشن می سازد.

۸تلفظ با ظرافت عالی و دقیق

درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.

زبان مادری اش خیلی کم روی صحبتش تاثیر دارد.

بُرد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.

اکثر جملاتش درست و بدون غلط است اما گاهی اشتباهاتی دارد که البته آن ها نیز اساسی و پایه ای نیستند.

منابع واژگانش وسیع است و به راحتی و با انعطالف برای انتقال مفاهیم به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.

با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند ولی به ندرت اشتباه هم می کند.

کاملا حرفه ای در مواقع لازم، عبارات و جملات را paraphrase می کند و توضیح می دهد.

نرم و روان صحبت می کند اما گاهی نیز تکرار کرده و خودش را تصحیح می کند.

اگر در صحبت هایش مکث کند، معمولا به خاطر طبیعت گفتگویش است، اما به ندرت نیز به خاطر این است که به دنبال زبان و ادبیات مناسب می گردد.

موضوعات را متناسباً بسط داده و کاملا روشن می سازد.

۷تمام ویژگی های لازم برای نمره ۶ را داشته و از آن بهتر است اما به نمره ۸ نمی رسد.ساختارهای پیچیده ی بسیاری استفاده می کند اما انعطاب پذیری آن ها معمولی است.

جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند اما تعدادی اشتباه گرامری داشته و آن ها را تکرار می کند.

در موضوعات بسیاری، می تواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند.

گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد collocation و style نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را اشتباه انتخاب می کند.

عبارات و جملات را به خوبی paraphrase می کند و توضیح می دهد.

بدون اینکه اسنسجام صحبتش بهم بریزد، یا حس شود که دارد تلاش خاصی می کند، به اندازه کافی صحبت می کند.

گاهی اوقات مکث هایی برای پیدا کردن ساختارهای گرامری یا لغات می کند.

بعضی از موقع، خودش را تصحیح کرده و عبارت یا جمله ای را تکرار می کند.

از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند (connectives & discourse markers) و کلمات ارتباطی اش انعطاف دارد.

۶کنترل نسبی رو تلفظ

گاهی تلفظ های بسیار خوبی دارد اما دایم و ثابت نیست.

علی رغم تلفظ های اشتباه، می توان فهمید چه می گوید ولی گاهی وضوح تلفظ ندارد.

ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.

اشتباهات گرامری زیادی در جملات پیچیده نشان می دهد اگرچه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.

دامنه لغاتش برای صحبت راجع به موضوعات مختلف کافی است و علی رغم بعضی استفاده های نابه جا، معنی حرفش را شفاف انتقال می دهد.

عبارات و جملات را با موفقیت paraphrase می کند و توضیح می دهد.

می خواهد به اندازه کافی صحبت کند اما گاهی انسجام صحبتش از دستش خارج می شود چرا که گاهی تکرار می کند، مکث می کند یا خودش را تصحیح می کند.

از کلمات ربط استفاده می کند (connectives & discourse markers) اما همیشه به درستی از آن ها استفاده نمی کند.

۵تمام ویژگی های لازم برای نمره 4 را داشته و از آن بهتر است اما به نمره 6 نمی رسد.ساختارهای جملاتش ساده است و درستی آن ها معقول می باشد.

جملات پیچیده اش محدود است و معمولا اشتباهاتی داشته و معمولا درک مطلب را مختل می کند.

تلاش می کند راجع به موضوعات آشنا و ناآشنا صحبت کند ولی انعطاف پذیری منابع واژگانش محدود است.

عبارات و جملات را paraphrase می کند و توضیح می دهد اما خیلی در اینکار موفق نیست.

جریان صحبتش را حفظ می کند اما تکرار، تصحیح خود و مکث در صحبتش زیاد است و به کُندی صحبت می کند.

از برخی از کلمات ربط خاص زیادی استفاده می کند. (connectives & discourse markers)

ساختارهای ساده را نرم و روان و منسجم تولید می کند اما در ساختارهای پیچیده دچار مشکلات fluency است.

۴تلفظی محدود دارد.

شاید تلاش کند تلفظ خوب باشد اما اغلب نمی تواند.

اشتباهات تلفظی زیادی دارد و درک صحبت هایش برای شنونده سخت است.

جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و Subordinate دیده نمی شود.

اشتباهات بسیاری دارد و باعث کج فهمی می شود.

می تواند راجع به موضوعات آشنا صحبت کند اما در مورد موضوعات ناآشنا فقط می تواند مفاهیم اصلی را انتقال دهد.

انتخاب کلماتش معمولا اشتباه است.

معمولا paraphrase نمی کند.

بدون مکث های طولانی، نمی تواند پاسخ بدهد و معمولا به کُندی و آهسته صحبت کرده و پر از تکرار و تصحیح خود است.

جملات ساده را به یکدیگر ربط می دهد اما به صورت پی در پی از کلمات ربط ساده و ابتدایی استفاده می کند و گاهی انسجامش بهم می ریزد.

۳از نمره 2 بهتر است اما به نمره 4 نمی رسد.تلاش می کند صحبت کند اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند. معمولا وابسته به عبارات و جملات حفظی است.

اشتباهات بسیاری دارد مگر آنکه کل عبارت را حفظ شده تحویل دهد.

برای ارایه ی اطلاعات فردی، لغات خیلی ساده ای استفاده می کند .

برای موضوعاتی که خیلی متداول و آشنا نیستند، لغات کافی بلد نیست.

مکث های طولانی مدت دارد.

حتی جملات ساده را به سختی به یکدیگر ربط می دهد.

پاسخ های ساده می دهد و معمولا نمی تواند حتی پیام های پایه ای را انتقال دهد.

۲تلفظ ها اغلب نامفهوم است.جملات ساده را هم نمی تواند بسازد.یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند.پیش از هر کلمه ای که می خواهد بگوید، مکث های خیلی طولانی دارد.

ارتباط و صحبت کردن با او خیلی کم امکان پذیر است.

 

توصیه های مهم برای اسپیکینگ آیلتس

 

حتماً و به صورت جدی روی ضعیف ترین فاکتور های خود کار کنید و آنها را بهبود بخشید: نمیتوان با مثلاً افزایش شدید دانش واژگانى ضعف مفرط گرامر را پوشش داد.

امیدواریم که از مقاله نهایت استفاده را کرده باشید.

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button