آزمون آیلتس

مراحل طراحی سوالات آیلتس

منابع بسیاری از سوالات دوره های پیشین آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال در دسترس هستند. اما کمتر کسی از فرایند طراحی سوالات آیلتس سخن می گوید. این فرایند از نظر پیچیدگی و اصل حفظ کیفیت جالب توجه است. درک منطق حاکم بر این فرایند کمک می کند تا چنانچه با هدف کسب نمره 7 آیلتس برای موفقیت خود در آزمون تلاش می کنید، با شناخت بیشتری نسبت از سوالات در جلسه حاضر شده و نتیجه مطلوبی را دریافت کنید. در ادامه به فرایند ۹ مرحله ای آزمون سازی آیلتس می پردازیم:

 

طراحی سوالات آیلتس

طراحی سوالات آزمون آیلتس فرآیند طولانی و پیچیده ای است که در بر گیرنده ی مراحل مختلفی برای بررسی کیفیت سوالات می باشد. هدف از بررسی مکرر تست ها اطمینان از تناسب مطالب تست های طراحی شده با اهداف آزمون از جنبه های مختلفی مانند موضوع تست، تمرکز، سطح زبان، طول تست، سبک و ویژگی های سنجش فنی است.

تلاش بر این است که هم استاندارد های کیفی جهت طراحی مواد آزمون از جمله استفاده از بهترین اساتید آیلتس و همچنین استانداردهای کمی و آماری برای انتخاب مطالب مناسب و حفظ سطح دشواری یکسان نسبت به آزمون های قبلی رعایت شود.

در سه مرحله ی commissioning , pre-editing و editing جمع آوری و انتخاب مطالب مناسب برای اهداف آموزش آکادمیک و جنرال صورت می گیرد.

به محض اینکه مطالب مناسب برای آزمون سازی آیلتس انتخاب شد، یک گروه از زبان آموزان به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شده و در آزمون آزمایشی شرکت می کنند تا سطح دشواری تست ها مشخص شوند. درک داوطلبین آزمون آزمایشی از سوالات می تواند تفاوت داوطلبین ضعیف و قوی را نشان دهد. این مرحله pre-testing نامیده می شود. مطالب تایید شده در مرحله ی قبل، در اطلاعات آیتم ها (Item bank) ذخیره می شوند تا در صورت نیاز در تست های اولیه استفاده شوند. پس از تست های اولیه، فرآیندی به نام استاندارد سازی سوالات (standard fixing) وجود دارد که به عنوان پایه و اساس اعطای گواهینامه آیلتس تلقی می شود. در ادامه هر یک از این مراحل را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

۱٫ Commissioning of Material for Question Papers
۲٫ Pre-editing and Editing
۳٫ Pretest Construction
۴٫ Pretesting
۵٫ Pretest Review
۶٫ Banking of Material
۷٫ Standards Fixing Construction
۸٫ Live Test Construction and Grading
۹٫ Live Test Release

۱. مرحله ی جمع آوری اطلاعات و طراحی اولیه(Commissioning)

سالانه یک یا دو بار جمع آوری اطلاعات برای طراحی سوالات صورت می گیرد. از این اطلاعات برای طراحی سوالات استفاده می شود. برای حفظ شان آزمونی مانند آیلتس، از اساتید مجرب از کشورهای مختلف مانند انگلستان، استرالیا، نیوزلند و آمریکا استفاده می شود. به طور کلی انتخاب محتوای تست هم به عهده اساتید حرفه ای آزمون سازی و هم زیر گروه های هر یک از مهارتهای لیسنیگ ، ریدینگ ، رایتینگ و اسپیکینگ و گروه ارزیابی موسسه کمبریج می باشد. طراحان آیتم ها تلاش می کنند تا مشخصات ویژه ی هر تست را رعایت کنند. این ویژگی ها شامل جزئیات چهار مهارت آیلتس و به عنوان چارچوبی برای هدایت طراحان جهت انتخاب مطالب مناسب و طراحی آیتم های استاندارد و آماده سازی و ارائه ی مطالب برای مراحل بعدی پیش ویراستاری (pre-editing) و ویراستاری (editing) می باشد.

پیش تست هایی که برای این آزمون طراحی می شوند بسیار به سوالات آیلتس که در آزمون اصلی می آیند شباهت دارند. پیش تست های listening و  reading آزمون آیلتس ، توسط داوطلبان این آزمون در آموزشگاه های مختلف انجام می شود در نهایت این نتایج در موسسه زبان انگلیسی کمبریج  از نظر آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. دو مهارت دیگر نیز یعنی writing و speaking آزمون آیلتس هم در ابتدا مانند دو مهارت دیگر بر روی گروه آزمایشی از داوطلبان مورد آزمایش قرار می گیرند.

 

۲. پیش ویراستاری (Pre- editing) و ویرایش

پیش ویراستاری، مرحله اول فرایند ویرایش متن است. این فرایند پس از ارسال موارد سفارش شده توسط طراحان تست ها در قالب فرم پیش نویس اعمال می شود. جلسه ای با حضور مدیران و کارکنان ارزیابی زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج برای بررسی موضوعات برگزار می شود. هدف از فرایند پیش ویراستاری، کسب اطمینان از تناسب موارد آزمون از نظر موضوع، موضوعیت، سطح زبان، میزان تناسب مطالب برای تست، طول، تمرکز متن، سبک نوشتن، تمرکز بر روی تست و سطح تست ها است.

در این مرحله، به طراحان آیتم ها در موارد اصلاح آیتم ها و تغییر متون برای ارسال مجدد، مشاوره داده می شود. این اقدام صرفا به عنوان یک فاکتور مهم در آموزش طراحان تلقی می گردد. همچنین مشاوره های لازم در مورد آیتم های نامناسب برای طراحان ارائه می گردد.

 

ویرایش

پس از اجرای مرحله ی پیش ویراستاری و دریافت بازخورد مناسب، مطالب کامل شده و برای ویرایش ارسال می گردد. فرایند ویرایش آیتم ها در جلساتی با حضور رئیس و کارکنان ارزیابی زبان انگلیسی موسسه ی کمبریج صورت می پذیرد. این جلسات باعث تشویق طراحان آیتم ها و ویرایش و رفع اشکال موضوعات نگارش شده می شود. این اقدام به عنوان یکی دیگر از بخش های مهم آموزش طراحان آیتم ها تلقی می گردد. در مرحله ی ویرایش، متون و مطالب انتخاب شده برای تعیین سطح و یا تجدید نظر بیشتر به یک طراح دیگر ارسال می گردد. متعاقبا موارد تجدید نظر شده در جلسه بعدی ویرایش می شوند.

 

۳و۴ . طراحی و اجرای پیش تست (Pre-test)

پیش تست های آیلتس به آزمون هایی که در آزمون های اصلی استفاده می شوند، شباهت بسیاری دارند. موارد آزمون در فرم نهایی، از جمله سرفصل آزمون (دستورالعمل) و مثال ها، در این پیش تست ها لحاظ می شوند. پیش تست های listening برای ایجاد اطمینان از کیفیت قابل قبول انجام می شود. کلیه این پیش تست ها ضبط شده و تمام موارد آزمون از جمله سر فصل ها و مثال ها در این پیش تست ها لحاظ می شوند.

پیش تست های listening و reading آزمون آیلتس، توسط داوطلبان این آزمون در آموزشگاه های مختلف انجام می شود در نهایت این نتایج در موسسه زبان انگلیسی کمبریج از نظر آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. دو مهارت دیگر نیز یعنی writing و speaking هم در ابتدا مانند دو مهارت دیگر بر روی گروه آزمایشی از داوطلبان مورد آزمایش قرار می گیرند.

 

۵.  نقد و بررسی پیش تست ها

واحد تحقیقات و اعتبار سنجی مرکز ارزیابی زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج موارد آزمون را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کند .

پیش تست های listening و reading

تمامی پاسخ های داوطلبین، برای تدوین ویژگی های سنجش فنی مطالب آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا میزان سختی آیتم ها و تمایز بین داوطلبان قوی تر و ضعیف تر مشخص شود. به منظور بررسی اثربخشی تست های طراحی شده، از روش آماری کلاسیک آیتم ها و مدل ویژگی های نهفته استفاده می شود. برای شناسایی عملکرد یک پیش تست خاص از نظر امکانات و تمیز موارد آزمون در رابطه با نمونه مورد استفاده، از آمارهای کلاسیک آیتم استفاده می گردد. برای تعیین دشواری آیتم های طراحی شده از روش تحلیلی Rasch استفاده می گردد. علاوه بر این ، از نظرات اساتید مختلف درباره مطالب آزمون در موسسات مختلف و پاسخ داوطلبان در پیش تست ها استفاده می شود.

در جلسه بررسی پیش تست ها، آمار و بازخوردهای به دست آمده از سوی داوطلبین و اساتید مورد بررسی قرار می گیرد تا تصمیم های لازم برای نهایی سازی آیتم ها اتخاذ شود. پس از آن موارد در یک بانک اطلاعاتی برای تدوین آزمون اصلی ذخیره می شوند .

پیش تست های writing و speaking

پیش تست های writing توسط آزمون گیرنده های ارشد آیلتس مورد ارزیابی قرار می گیرند. حداقل دو گزارش در مورد متناسب بودن پیش تست ها برای گنجاندن در نسخه های آزمون اصلی ارائه می گردد. بر اساس این گزارش ها، ممکن است هر یک از این آزمون ها برای به کار گیری در آزمون اصلی و یا اعمال برخی تغییرات ذخیره و یا به کل رد شود.

بازخورد آزمون های speaking توسط آزمون گیرند های با تجربه و اعضای تیم writing و گزارش های بعدی توسط رئیس و اساتید مرکز زبان انگلیسی کمبریج ارزیابی می شوند.

 

۶.  بایگانی مطالب آزمون

مرکز ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج نرم افزار منحصر به فردی را برای ذخیره آیتم های طراحی شده و مدیریت آزمون های جدید طراحی کرده است. تست ها و بخش های مختلف با اطلاعات آماری و همچنین توصیف محتوای جامع، در نرم افزار گفته شده ذخیره می گردد. پس از ارزیابی نتایج و بازخوردهای به دست آمده از نظر اساتید و داوطلبین، تصمیم های لازم برای نهایی شدن آیتم ها گرفته می شود. پس از آن موارد در یک بانک اطلاعاتی برای تدوین آزمون اصلی ذخیره می شوند.

 

۷.  استاندارد سازی و نمره بندی تست ها

همه ی تست ها باید با استانداردهای تست های قبلی مطابقت داشته باشند، بنابراین قبل از توزیع سوالات در دنیا این مرحله بر روی تست ها صورت می گیرد تا همه ی تست ها از استاندارد لازم برخوردار باشند.

تمامی نسخه های مختلف آزمون، نتایج را در مقیاس مشابه گزارش می کنند، اما نمرات گروه ها همیشه درصد مشابهی از آیتم های صحیح از فرم های افراد شرکت کننده در آزمون را نشان نمی دهد. قبل از استناد به آزمون ها برای تصمیم گیری های مهم، ابتدا باید استاندارد مشخصی از میزان پاسخ های صحیح در آزمون های listening و reading را برای هر یک از نمرات ۱ تا ۹ را مشخص کنیم. در نتیجه نمرات بدست آمده در هر آزمونی، بر همان معیار توانایی دلالت خواهد داشت.

زمانی که کیفیت موارد آزمون رضایت بخش شد، هر مورد آزمون جدید به عنوان بخشی از یک آزمون اصلی اجرا می شود. (با تعداد محدود داوطلبان و تحت شرایط کنترل شده) از اطلاعات بدست آمده در این تمرین برای تایید برآوردمان از میزان دشواریی کار جدید، در مقایسه با موارد آزمونی تدوین شده، استفاده می شود. پس از آن، آزمون مدنظر در ترکیب با موارد دیگر به عنوان بخشی از یک آزمون سراسری (زنده) استفاده می‌شود.

 

۸.  آزمون سازی

در جلسات آزمون سازی، برگه های آزمونی listening و reading طبق اصول قراردادی و با درنظر گرفتن معیارهای زیر طراحی می شوند:

  • سطح دشواری نسخه های کامل تست و هر یک از آیتم های منحصر به فرد
  • تعادل موضوع و ژانر
  • تعادل جنسیتی و لهجه ها در نسخه های listening
  • تعادل فرمت موارد آزمون (یعنی تعداد نسبی موارد چند گزینه ای و انواع آیتم های دیگر)
  • طیف مهارت های listening / reading تست شده

نرم افزار ذخیره آیتم، به آزمون گیرنده ها امکان مدل سازی سناریوهای مختلف آزمون را در ترکیب موارد جدید برای ایجاد آزمونی مطابق با الزامات، فراهم می کند .

داده ها به طور معمول از برگزاری آزمون های اصلی جمع آوری شده و برای تایید صحت روند درجه بندی اولیه و حمایت از تحقیقات اضافی در خصوص مسائل تضمین کیفیت، تجزیه و تحلیل می شود.

 

۹.  انتشار آزمون ها

در این مرحله آزمون ها منتشر می شوند و در مراکز آزمون در دسترس قرار می گیرند.

اگر که تاریخچه آیلتس را مطالعه کرده باشید، قطعا می دانید که طراحی سوالات آیلتس در سالهای مختلف تغییرات بسیاری داشته و امروزه تمام استاندارد و حساسیت های لازم توسط اساتید برتر زبان انگلیسی در انتخاب و چینش سوالات لحاظ می شود تا به دور هر گونه اختلال احتمالی(پیش تر در مقاله مشکلات آیلتس به آن پرداخته ایم)، سطح اطلاعات داوطلبانی که در این آزمون شرکت می کنند به طور دقیق مورد سنجش قرار بگیرد.

 

[تعداد: 3   میانگین: 5/5]
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button